= Private netmail/matrix/fido ==========================================Matrix=
Msg :  1   [1-9]           Pvt Rcv Fwd K/s           
From : FAQServer              14-Jan-00 09:16:45 
To  : Peter Ozernoy                      2:5098/13.36
Subj : 174HA34 [1/1]
=======================================================================NETMAIL=
     34

 YG>  34 16 ,  18 !c1,c4,c11,c15  0.1 mF  r1 22 kOm        L1 5. 2 
c2,c5      10 nF   r2 47 kOm        L2 4-5. 2 
c3,c10     3.3 nF  r3 510 Om        L3 8-10. 1 
c6,c8,c12    330 pF  r4 ~8.2 kOm       cpc, yp.
c7       30 pF   r5 100 kOm (C3-36)   p 5 , p
c9       200 pF  r6,r7 1.8 kOm      0.5-0.7 
c13       1.5 nF  vt1 315        s1 p 
c14       33 nF   vd1 109,,     ( / )
c16       0.33 mF  vd2 307
c17,c18,c19,c20 20 mF


--- SmartFAQ 1.3
 * Origin: SmartFAQ V1.3(0:0/0)